Slide Slide Slide Slide Slide Slide

Třída žabičky

Více

Třída veverky

Více

Třída včeličky

Více

Třída sovičky

Více
Webináře pro rodiče

Vážení rodiče,

níže naleznete odkazy na nabídku zajímavých webinářů zaměřených

na problematiku chování předškoláků a úspěšné zvládnutí nástupu do ZŠ.

V případě zájmu máte možnost se elektronicky přihlásit přes odkaz v pozvánce.

Zápis do MŠ 2021/2022

Nabídka pro rodiče mladších dětí !

I když distanční vzdělávání není pro děti mladší 5- ti let povinné,

p. uč. vám budou připravovat různé nápady pro zabavení dětí,

které najdete v záložkách tříd ( ŽABIČEK i SOVIČEK ).

Informace ŠJ

V době uzavření MŠ je možné odebírat obědy pro děti. V případě zájmu o obědy volejte na tel. 602 433 245.

Tato možnost bude platná pouze při dostatečném počtu přihlášených.

Distanční vzdělávání

Materiály k distančnímu vzdělávání dětí v posledním ročníku MŠ -třída Včeliček a některé děti ve Veverkách,

najdete v záložce třídy, vždy na začátku týdne. Dle pokynů p. učitelek si vypracované pracovní listy

a výrobky ukládejte do složky, kterou po návratu do MŠ odevzdáte ve třídě k založení.

V případě, že potřebujete materiály vytisknout, můžete si je po předchozí domluvě tel. 602 433 245

vyzvednout v kanceláři školy.

Pokud dítě onemocní a nebude moci plnit distanční vzdělávání je nutné omluvit dítě

tel. v MŠ 602 433 245 a po návratu podepsat absenci v omluvném listu ve třídě.

Děkujeme za spolupráci

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol najdete na stránkách České správy sociálního zabezpečení (www.cssz.cz), kde je již i on-line formulář pro vyplnění.
Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude na základě nařízení vlády od pondělí 1.3. 2021 uzavřena.

Strava dětí bude automaticky odhlášena.

Mgr. Andrea Kopová

ředitelka školy

Poděkování za sponzorský dar škole

Děkujeme touto cestou firmě VMS, elektro spol. s.r.o. zastoupenou Františkem Kyselákem, za finanční dar MŠ. Peníze budou použity na pořízení herního vybavení pro třídu Soviček.

Děkujeme

Poděkování za finanční dary škole

Děkujeme p. ŠEVČÍKOVÉ babičce Dalibora Ševčíka za finanční dar pro třídu ŽABIČEK a p. H. ŠVEHLOVÉ a rodičům ze třídy Včeliček, taktéž za finanční příspěvek na nákup hraček a pomůcek pro děti.

Moc si Vaší přízně a zájmu o MŠ vážíme!

Generátor ozonu – zdravý prostor

V MŠ využíváme při desinfekci prostor generátor ozonu. Bližší informace o tomto

způsobu zajištění hygienického prostředí bez virů, plísní, bakterií máte možnost získat

zde:

https://tn.nova.cz/clanek/dezinfekce-bytu-nebo-provozovny-pouzijte-ozon.html