ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ pro školní rok 2024/2025

se koná v úterý 7. května 2023 od 8:00 – 15:00 hod.  v kanceláři MŠ.

Zákonný zástupce dítěte předloží u zápisu rodný list dítěte, svůj občanský průkaz,  dále lékařem potvrzený evidenční list + žádost k přijetí.