PODĚKOVÁNÍ

Moc děkujeme tatínkovi DALIBORKA ŠEVČÍKA za peněžní sponzorský dar, za který jsme dětem do třídy pořídili míče a tělocvičné náčiní.