Slide Slide Slide Slide Slide Slide

Třída žabičky

Více

Třída veverky

Více

Třída včeličky

Více

Třída sovičky

Více
Fotografování v MŠ

Dne 8.6. 2021 od 9:00 proběhne ve školce fotografování všech tříd, předškoláků na tablo i skupinové foto- na zahradě MŠ.

Bližší informace vám podají p. uč. na třídách.

Slavnost předškolák 2021

Letošní slavnost předškoláků proběhne opět z důvodu epidemie COVID a opatřeními s ní spojených v omezeném počtu pouze rodičů a dětí letošních předškoláků. Akci pořádá Spolek přátel MŠ Němčice nad Hanou, z.s. ve spolupráci s p. učitelkami ze tříd Veverek a Včeliček.

Výsledky přijímacího řízení 2021/22

Bezpečnostní opatření !

Vážení rodiče, žádáme o spolupráci, ve věci obezřetnosti k cizím osobám, které by chtěly vstoupit do budovy MŠ. V zájmu bezpečnosti Vašich dětí nepouštějte společně s vámi další cizí osoby a dbejte na uzavření vchodových dveří po vstupu a odchodu z budovy. Případný pohyb neznámé osoby po budově nebo zahradě školy, neprodleně nahlaste zaměstnancům školy.

Děkujeme

Prázdninový provoz MŠ od 9.8. – 31.8. 2021

Provoz MŠ bude přerušen v době letních prázdnin od 5.7. 2021 do 8.8. 2021.

Platba školného za měsíc červenec – 0,- Kč , za měsíc srpen 300,- Kč.

( platí pro děti, které budou závazně přihlášeny k docházce) . Pokud dítě nebude

MŠ v době prázdnin navštěvovat, školné neplatí.

Obnovení provozu od 10.5. 2021 pro všechny děti !

Nástup všech dětí do MŠ od 10. května 2021

Děti se nebudou testovat a ani nebudou nosit roušky. Provoz bude probíhat standardně ve všech třídách.

Ke stravě budou všechny děti přihlášeny, pokud dítě nenastoupí odhlaste elektronicky stravu, případně

volejte do MŠ.

Instruktážní video postup při testování
Testování v MŠ

Na základě mimořádného opatření MZ Č.J.MZDR 14952/20211-4/MIN/KAN,  má rodič možnost nechat své dítě otestovat ve škole i jiných ANTIGENNÍM  testem, než který je využíván plošně ve školách ( Singclean-COVID-19 TEST KIT). Vybraný test musí být na seznamu povolených testů MZ. Pokud se rodič rozhodne zakoupit si jiný druh testu, přinese do MŠ v testovací den ( pondělí , čtvrtek) a provede testování dítěte dle zavedených postupů ve škole.

Tento seznam zde : https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Povinné testování zaměstnanců a dětí z hlediska GDPR:

Informace k platbám školného

Za měsíc březen rodiče školné neplatí. Za duben platí školné v plné výši 300,- pouze děti ( rodičů vybraných profesí), které MŠ navštěvují.

Předškoláci neplatí, ostatní děti také neplatí. Přeplatky školného budou vyúčtovány v 8/2021.

Informace k otevření MŠ 12.4.2021

Vážení rodiče,

jak už bylo avizováno, MŠMT zveřejnilo přesné informace k nástupu dětí do MŠ od pondělí 12.4. 2021

Nastoupit mohou pouze všichni předškoláci ( děti 5-6 (7 ) leté) a mladší děti rodičů vybraných profesí

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní
družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
o zaměstnanci bezpečnostních sborů,
o příslušníci ozbrojených sil,
o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
o zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
o zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele

  1. Děti budou rozděleny do tříd max. po 15 – prosíme rodiče, aby nás co nejdříve informovali tel.602 433 245 nebo SMS, zda dítě nastoupí . Potřebujeme sdělit i informaci , zda budete dítě do MŠ přivádět už v čase 6:00 do 7:00. Ke stravování děti přihlásíme.
  2. Děti nemusí v MŠ nosit roušku
  3. Přesné rozdělení dětí do tříd bude sděleno v pondělí ráno, po provedení testu.
  4. Testování dětí proběhne 2 x týdně ( vždy v pondělí a čtvrtek, v prostorách u kanceláře školy – bude označeno , test s dítětem provede rodič, pod dohledem zaměstnance školy, testování bude probíhat v pondělí 12.4. od 6:00 do 8:30. Upozorňujeme rodiče, aby počítali s časovou prodlevou 20-25 minut, než dojde k vyhodnocení testu, a po tuto dobu se zdržovali venku v zahradě MŠ. V případě, že test bude pozitivní, dítě si odvedete domů a bude nutné postoupit PCR test. V případě negativního výsledku dítě odvedete do třídy, která vám bude sdělena.
  5. Věříme, že se podaří testování a návrat dětí společně hladce zvládnout, v případě dotazů neváhejte volat na tel. 602433245
  6. Testování – veškeré informace viz. odkazy a instruktážní video https://testovani.edu.cz/pro-rodice

http://www.pedagogicke.info/2020/09/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html?view=mosaic