Slide Slide Slide Slide Slide Slide

Třída žabičky

Více

Třída veverky

Více

Třída včeličky

Více

Třída sovičky

Více
Co mají vaše děti ve školce na talíři?

Pravidelně doplňujeme fotogalerii v záložce školní jídelna, máte možnost vidět

jakou stravu pro Vaše děti připravujeme.

Distanční výuka Včeličky a Veverky

Informace pro rodiče nejstarších dětí !!!

Materiály pro distanční vzdělávání naleznete v záložce třídy VČELIČKY a VEVERKY . Sledujte prosím webové stránky, odkazy budeme

postupně rozšiřovat a materiály doplňovat, než se většina dětí vrátí do MŠ.

Informace pro rodiče ohledně povinnosti testování dětí, v případě kontaktu s Covid- pozitivní osobou.

Informace pro rodiče dětí s povinným vzděláváním

MŠ stanovila podmínky pro případ nutného distančního vzdělávání dětí s povinnou docházkou do MŠ.

Upozorňujeme rodiče na změnu časového rozvrhu logopedické prevence – každé pondělí od 15:30 – 18:00.Rezervace ve třídách Včeliček a Veverek.
Upozorňujeme rodiče, že s ohledem na epidemii COVID mají povinnost nošení roušky v budově mateřské školy.

Děkujeme