GDPR

  Povinné testování zaměstnaců a dětí  ve škole –  GDPR

V příloze naleznete informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s testováním ZAMĚSTNANCŮ A DĚTÍ .  

Nejedná se o souhlas, neboť je nám povinnost zpracovávat osobní údaje k testování stanovena mimořádným opatřením na základě zákona, tedy není třeba vyžadovat podpis.

Na základě Obecného nařízení je správce povinen informovat, jakým způsobem zpracování probíhá, proto je nutné všechny subjekty s touto informací seznámit.