Stravné

Kalkulace cen stravného v mateřské škole platné od 1.4. 2022 

dle Vyhlášky č. 107/2005,  o školním stravování, v platném znění. 

Přesnídávka       z          9 (9*) Kč

Oběd                   z          24 (26*) Kč

Svačinka             z           9 (9*) Kč         

Celodenní stravné výše  42 (44*) Kč/den

ZPŮSOB  ÚHRADY  STRAVNÉHO  JE  UPŘEDNOSTŇOVÁN  PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM  NA  ÚČET  č. 280994221/0300, do poznámky uveďte: jméno a příjmení dítěte , strava

Výše měsíčního předplatného:

Přesnídávka                         198 Kč

Přesnídávka + oběd             726 (770*) Kč

Celodenní strava                  924  (968*) Kč

– uvedené ceny v závorce jsou ceny pro sedmileté strávníky

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE !!!!!

Odhlašování obědů v době nemoci (Školský zákon č.561/2004 Sb., Vyhláška o školním stravování č.107/2005 Sb. v platném znění).

 Dítě má nárok na dotovaný oběd pouze v době pobytu v MŠ. V případě onemocnění dítěte je povinností rodičů obědy odhlásit. První den neplánované nepřítomnosti strávníka v MŠ se považuje za pobyt ve škole a dítě má nárok na dotovaný oběd (neplatí pro plánovanou nepřítomnost dítěte nebo návštěvu lékaře). Pokud rodiče neodhlásí stravu v dalších dnech nemoci, bude ŠJ  vyžadovat plnou úhradu stravy bez dotace, t.j. 77 (79*) Kč/den za celodenní stravu.

Odhlásit obědy lze:

elektronicky ( ww.strava.cz, (6189 ) +  už. jméno a heslo

tel. ved. šk. jídelny :  582 386 524,   email: skolkan@volny.cz,   popř. osobně u p. uč. ve třídě.