NÁVŠTĚVA KNIHOVNY A BESEDA S KNIHOVNICÍ – změna termínu

  • BŘEZEN JE MĚSÍC KNIHY, PROTO DĚTI NAVŠTÍVÍ MÍSTNÍ KNIHOVNU A TO:
  • 28.3. – čtvrtek – všechny děti