ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ ( ŠKOLNÉ )

VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OD 1.9.2022 ČINÍ 400,-Kč. Podrobné informace naleznete v šatnách MŠ.