Zahájení školního roku 2022/23

Zahájení školního roku 2022/2023 začíná 1. září 2022. Děti jsou rozděleny podle věku.