Zahájení školního roku 2023/24

Zahájení školního roku 2023/2024 začíná 1. září 2023. Děti jsou rozděleny podle věku.