Informace k platbám školného

Za měsíc březen rodiče školné neplatí. Za duben platí školné v plné výši 300,- pouze děti ( rodičů vybraných profesí), které MŠ navštěvují.

Předškoláci neplatí, ostatní děti také neplatí. Přeplatky školného budou vyúčtovány v 8/2021.