Informace pro rodiče dětí s povinným vzděláváním

MŠ stanovila podmínky pro případ nutného distančního vzdělávání dětí s povinnou docházkou do MŠ.