IRIS – VÝUKOVÝ PROGRAM

V pondělí 9.5.2022 od 8:00 hodin IRIS – EKOLOGICKÉ CENTRUM – PROGRAM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ